Status for april ’22

Status for april og et kig ind i maj

Tiden går og der er allerede gået 4 fulde måneder – og hold nu op hvor tiden flyver afsted!

Projektet tager form på de forudsete og planlagte måder men også på helt nye måder – fordi paraplyen er fleksibel og tilpasningsdygtig.

Vi tager gerne på en tur, hvorend vejen fører os – når blot målet er at støtte og vejlede økonomisk udsatte borgere i Herning Kommune.

I denne måned har vi fokuseret på de sidste to punkter, af projektets tre fokusområder:

Hvad skete der så i april?

Vi har arbejdet hårdt på at klarlægge behovet hos vores samarbejdspartnere, så det viser sig med tydelighed hvordan vi bedst kan understøtte og styrke deres store indsats med at rådgive borgere der er i økonomiske vanskeligheder.
Denne behovsafklaring har givet os mulighed for at skabe nogle konkrete frivilligprofiler, hvor dennes rolle og opgave er defineret. Én af disse – den mest eftertragtede hos samarbejdspartnerne – er en tillidsperson, som støtter, vejleder og motiverer den økonomisk udsatte borger før, under og efter rådgivningen som varetages af andre frivillige, som får en anden rolle og opgavedefinition.

Denne proces har også rustet os til at udarbejde en relevant og specifik uddannelse, der skal sikre at frivillige bliver i stand til at varetage økonomisk rådgivning, med udgangspunkt i at kunne skabe og videreudvikle en tillidsfuld relation til den/de borgere, som de møder undervejs i deres indsats. Efter gennemførelse af denne udsluses den frivillige i en mentorordning. Vi glæder os enormt meget til at præsentere den!

Vi har afholdt et spændende erfaringsudvekslingsmøde, hvor de medvirkende rådgivere og kommende frivillige lærte hinanden meget bedre at kende og også kunne dele cases fra den virkelige verden. Vi drøftede også hvordan man mon bedst kan blive rustet – som ny frivillig – til at kunne sidde med de opgaver som disse rådgivere sidder med, og har siddet med i mange år. Vi tror nemlig på at kvaliteten og succesen kommer ved at udnytte den store viden og erfaring der eksisterer blandt paraplyens samarbejdspartnere og aktører. Og denne viden og erfaring udnyttes til fulde i den kommende uddannelse.

Vi har knoklet for at lave en skudsikker synliggørelsesstrategi, hvor vi tror på at vi bedst når i mål ved en velovervejet, strategisk og koordineret indsats. I vil formentlig allerede være stødt på den store artikel om Økonomisk Paraply, udgivet i Herning Folkeblad lørdag den 23. april. Vores andre tiltag er ikke nødvendigvis noget i alle vil støde på, da vi også laver mere lokale og traditionelle tiltag, med fx informationsmateriale der uddeles i nabolag eller på steder og institutioner hvor vi mener at kunne nå ud til borgere der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Et kig ind i maj

I maj glæder vi os til at skyde oplysningskampagnen i gang! Det bliver spændende at nå ud til borgere i så mange sociale kredse som muligt, så de bliver orienterede om muligheden for at få en kyndig, uvildig og gratis økonomisk rådgivning – menneske til menneske.

Derudover skal vi køre det første uddannelsesforløb, for de frivillige der allerede nu har tilkendegivet et ønske om at være en del af Økonomisk Paraply.

Vi har også planer om at rykke hurtigt på det nyopståede behov, hvor – især ukrainske – nytilkomne til landet har brug for vejledning og støtte i selvstændigt at kunne varetage sin økonomi ud fra det danske system. Der vil være mange nye begreber, koncepter og (digitale) metoder som disse borgere ikke har forudsætninger for at kende – og her vil Økonomisk Paraply træde til og skabe et rådgivningstilbud rettet til denne borgergruppe.

Vi afholder den 23. maj vores tredje erfaringsudvekslingsmøde, hvor samarbejdspartnere og frivillige rådgivere kan sparre med hinanden og styrke samarbejdet på tværs og kvaliteten af rådgivningen.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.